برگزاری جلسه شورای معاونین ناحیه بسیج دانشجویی استان سمنان جلسه شورای معاونین ناحیه بسیج دانشجویی در محل ناحیه دانشجویی استان سمنان برگزار شد

بازدید فرمانده ناحیه مقاومت شاهرود از محل برگزاری اردو جهادی
فرمانده ناحیه مقاومت شاهرود، جناب سرهنگ خوش قدم از محل برگزاری اردو جهادی واقع در محله اسلامی شهرک بهشتی شهرستان شاهرود بازدید کردند.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
نشست هم اندیشی با اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان برگزار شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، نشست هم اندیشی و مشورتی با اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه سراسری سمنان برگزار شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان معرفی شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، جناب آقای مهدی خراشی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان معرفی شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه جامع گرمسار معرفی شد.
با حضور بخشیان مسئول بسیج دانشجویی استان سمنان ، جناب آقای اکبریان به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه جامع دولتی گرمسار معرفی شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
نشست هم اندیشی با دانشجویان بسیجی دانشگاه های گرمسار برگزار شد.
با حضور بخشیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، نشست هم اندیشی با مسئولین و بسیجیان بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمسار برگزار شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و همچنین اعضای محترم شورای بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، جناب آقای محمد حسین کلامی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده و انتخاب شد.
جلسه هم اندیشی و ابلاغ برنامه های 98 بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود
با حضورمسئول و اعضای دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان شاهرود، جلسه هم اندیشی و ابلاغ برنامه های سال 1398 برگزار شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی و اعضای قرارگاه کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و همچنین خواهران شورای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود، سرکار خانم مژدهی به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی و اعضای قرارگاه کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و همچنین اعضای محترم شورای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برادر بسیجی عرفان سامی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان معرفی شد.
با حضور مسئول بازرسی و اعضای قرارگاه کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان ، مراسم تکریم و معارفه مسئولین سابق و جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه جامع دامغان برگزار شد.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار