کشورهای اسلامی موظف به دفاع و حمایت از مسلمانان مظلوم هندوستان
1398/12/19 - 07:51
بیانیه‌ جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان پیرامون حوادث و جنایات اخیر علیه مسلمانان هند؛