آغاز بکار دوره های خط امام دانشگاه های ارومیه/استقبال دانشجویان بینظیر است مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی آذربایجان غربی گفت: دوره های آموزشی و تشکیلاتی خط امام دانشگاه های ارومیه من جمله دانشگاه های فرهنگیان و پیام نور از صبح دیروز شروع بکار کردند

برگزاری مراسم عقد زوج جوان ارومیه ای در یادمان والفجر ۸
زوج جوان ارومیه ای مراسم عقد خود را در یادمان والفجر ۸ برگزار کردند تا این سنت حسنه که چند سالی است در مناطق عملیاتی انجام می شود، امسال برگزار شود.
اخبار بیشتر