بازدید جانشین فرمانده سپاه شهدا از کارگاه تولید ماسک دانشگاه فنی و حرفه ای دختران ارومیه جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی: کارگاه های تولید ماسک در آذربایجان غربی گسترش می یابند

بیانیه ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی
تردیدی در تلخ بودنِ حادثه شهادت سردار نیست. اما تلخی، تنها یک وجه از شهادت سردار است.
برگزاری مراسم عقد زوج جوان ارومیه ای در یادمان والفجر ۸
زوج جوان ارومیه ای مراسم عقد خود را در یادمان والفجر ۸ برگزار کردند تا این سنت حسنه که چند سالی است در مناطق عملیاتی انجام می شود، امسال برگزار شود.
اخبار بیشتر