جمعیت دانشجویی امام حسن (علیه السلام) به مناسبت ایام سعید عید غدیر اردوی جهادی برگزار کرد. جمعیت دانشجویی امام حسن (علیه السلام) به مناسبت ایام سعید عید غدیر اردوی جهادی در منطقه مشکین دشت کرج از توابع فردیس برگزار کرد.

جمعیت دانشجویی امام حسن (علیه السلام) برگزار کرد:
جمعیت دانشجویی امام حسن (علیه السلام) به مناسبت ایام سعید عید غدیر اردوی جهادی برگزار کرد.
جمعیت دانشجویی امام حسن (علیه السلام) به مناسبت ایام سعید عید غدیر اردوی جهادی در منطقه مشکین دشت کرج از توابع فردیس برگزار کرد.
بازدید فرمانده ناحیه دانشجویی استان البرز از گروه جهادی بشری
بازدید فرمانده ناحیه دانشجویی استان البرز از گروه جهادی بشری دانشگاه خوارزمی درشهر سیل زده ملاثانی استان خوزستان
بازدید فرمانده ناحیه دانشجویی استان البرز از گروه جهادی بشری دانشگاه خوارزمی درشهر سیل زده ملاثانی استان خوزستان
بازدید فرمانده ناحیه دانشجویی استان البرز ازگروه جهادی دانشگاه آزاد هشتگرد دربخش تنکمان شهرستان نظرآباد
بازدید فرمانده ناحیه دانشجویی استان البرز ازگروه جهادی دانشگاه آزاد هشتگرد دربخش تنکمان شهرستان نظرآباد
بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد کرج و مسئول محترم سازمان بسیج سازندگی استان و فرمانده ناحیه دانشجویی استان البرز ازگروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد کرج
بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد کرج ومسئول محترم سازمان بسیج سازندگی استان وفرمانده ناحیه دانشجویی استان البرز ازگروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد کرج
فرمانده حوزه دانشگاه آزاد کرد از جهادی میگوید:
گروه جهادی شهید محمد بلباسی بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد کرج ، سعی کرده است  در غالب کار گروه های مختلف تمام دغدغه ها ، علایق و سلیقه ها را پوشش بدهد .
گروه جهادی شهید محمد بلباسی بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد کرج ، سعی کرده است  در غالب کار گروه های مختلف تمام دغدغه ها ، علایق و سلیقه ها را پوشش بدهد .
از اولویتهای بسیج دانشجویی در اجرای برنامه های تابستان، حرکت در مسیر طرح اعتلاست.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز ضمن اشاره به برنامه اجرا شده در تابستان سال جاری به متفاوت بودن آنها نسبت به برنامه های سنوات پیشین اشاره کرد.
گروه جهادی بشری عازم خوزستان شدند
گروه جهادی بشری متشکل از دانشجویان دانشگاه خوارزمی راهی خوزستان شدند.
گروه جهادی بشری متشکل از دانشجویان دانشگاه خوارزمی پس از قرائت دعای عرفه راهی خوزستان شدند.
گزارش تصویری
جشن تکلیف کودکان روستا توسط گروه جهادی بشری برگزار شد.
گروه جهادی بشری متشکل از دانشجویان دانشگاه خوارزمی در روستای عنافچه ضمن فعالیتهای عمرانی و فرهنگی برای کودکان جشن تکلیف گرفتند.
قرارگاه مرکزی طرح اعتلاء
قرارگاه مرکزی طرح اعتلاء در ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز تشکیل شد.
قرارگاه مرکزی طرح اعتلاء با حضور معاونتهای ناحیه در ناحیه دانشجویی استان البرز تشکیل شد.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار