مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود:

در ستاد دانشجویی مقابله با ویروس منحوس کرونا شهرستان شاهرود با تمام توان با این ویروس منحوس مبارزه میکنیم

مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود: با شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور ستاد مقابله با این ویروس منحوس در بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود شکل گرفت و ما با تمام توان با این ویروس منحوس مبارزه میکنیم.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیچ دانشجویی استان سمنان، مهیار یونس آبادی مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود در مصاحبه با خبرنگار این پایگاه اطلاع رسانی گفت: بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود با همکاری اعضای بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان شاهرود به مقابله با این ویروس منحوس رفته است.

مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود گفت: کارگاه تولید ماسک بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اقدام به تولید روزانه 2500 ماسک میکند که این ماسک ها با نظارت کامل بهداشتی تولید میشود و جهت استفاده کادر درمان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده میشود و همچنین تعدادی از این تولیدات نیز بین مردم توزیع میگردد.

مهیار یونس آبادی گفت: در این کارگاه بالغ بر 50 نفر از دانشجویان بسیجی در دو شیفت فعالیت میکنند که در ابتدا فقط تولید این ماسک بوده ولی با راه اندازی فاز دوم این کارگاه 20 نفر به این جهادگران اضافه شده است و علاوه بر تولید ماسک در این کارگاه گان مخصوص کادر درمان نیز تولید میشود.

یونس آبادی گفت: برادران بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود نیز از روزهای ابتدایی شیوع این ویروس منحوس نیز اقدام به ضد عفونی کردن معابر شهرستان شاهرود کردند و بصورت منظم معابر پر تردد شهرستان شاهرود را ضدعفونی کردند. همچنین دانشجویان بسیجی با همکاری سایر نهاد ها با حضور در ورودی شهر اقدام به غربالگری مسافرانی که قصد ورود به شهر را داشتند کردند.

 

کلیدواژه ها


بسیج دانشجویی سمنان

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار