بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان زرقان برگزار میکند؛

کرسی آزاد اندیشی

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان زرقان کرسی آزاداندیشی با موضوع "شفافیت هزینه دانشگاه" برگزار میکند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان زرقان کرسی آزاداندیشی با موضوع " شفافیت هزینه دانشگاه" برگزار میکند.


موضوع: شفافیت هزینه دانشگاه

زمان: یکشنبه، 20بهمن
ساعت 11_11:30

مکان: سالن آموزش

️ورود برای عموم آزاد است.

ارسال نظر


captcha