در جلسه با رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان مطرح شد؛

تشکیل هسته های تخصصی مسئله محور؛ اولویت اصلی بسیج دانشجویی/ دانشگاه حلّال مسائل استان باشد

مسئول پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان: تشکیل هسته های تخصصی مسئله محور؛ اولویت اصلی بسیج دانشجویی/ دانشگاه حلّال مسائل استان باشد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / حجت احسان منش، مسئول پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان در نشست مشترک‌ با رئیس، معاون پژوهشی و معاون فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان: بسیج دانشجویی با رویکرد جدیدی که دارد، علاوه بر ایفای نقش بازوی فرهنگی دانشگاه، افتخار می کند که می تواند بازوی پژوهشی و فناوری دانشگاه نیز باشد.

احسان منش گفت: طرح شمسا نرم افزاری است که با شناسایی مسائل استان در قالب یک سامانه، گام ابتدایی را پیش بینی کرده و در گامهای بعدی با تشکیل هسته های تخصصی به دنبال حل مسائل است.
 
وی با اشاره به این مطلب که تشکیل هسته های تخصصی علمی در دانشگاه یک نیاز ضروری است افزود: پیشنهاد می شود که هر هسته تخصصی متشکل از یک عضو هیئت علمی دانشگاه، یک عضو از انجمن علمی رشته مربوطه، یک عضو از بسیج دانشجویی و یک عضو نیز از بسیج اساتید باشد تا این هسته در راستای احصا و حل مسئله از تمام ظرفیتهای موجود بهره ببرد.
 
مسئول پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم برای بسیج دانشجویی حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مسئله محور است که مسائل استانی یا ملی پرداخته باشند.
 
احسان منش افزود: طرح راه مهندسی نیز دیگر کارویژه بسیج دانشجویی در حوزه پژوهش و فناوری است که از ابتدای ورود دانشجویان مهندسی به دانشگاه برای آنها برنامه دارد و تلاش می کند تا در قالبهای مختلف با آسیب شناسی دوران تحصیل، یک نگاه جامع از رشته ها و صنایع مرتبط با آنها را به دانشجو منتقل کند.

ارسال نظر


captcha