یادداشت/ محمداسحاق روستا:

وقتی سفیر بریتانیای کبیر با خیس کردن خود اقتدار دولت بریتانیا را به نمایش میگذارد

سفیر بریتانیای کبیر که به حماقت خود پی برده بود نتوانست جلوی خود را بگیرد و اقدام به نمایش اقتدار دولت بریتانیای کبیر کرده و دراقدامی مسبوق به سابقه خود را خیس کرد آنهم نه یک بار بلکه دوبار.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /همانطور که طی چند روز گذشته همگان متوجه شدند جناب( استاد راب مک ار) سفیر دولت بریتانیای کبیر جلوی درب دانشگاه امیر کبیر دستگیر شد آنهم به علت حضور در جمع اغتشاشگران واقدام به فیلمبرداری وتهییج مردم به شعار های ساختار شکن..

نامبرده که به حماقت خود پی برده بود نتوانست جلوی خود را بگیرد و اقدام به نمایش اقتدار دولت بریتانیای کبیر کرده و دراقدامی مسبوق به سابقه خود را خیس کرد آنهم نه یک بار بلکه دوبار. ایشان با این اقدام خود نه تنها به مردم ایران بلکه به تمام مردم دنیا اوج اقتدار بریتانیای کبیر را نشان دادند،یک انگلیسی همیشه صادق است، او شجاع ترین مردم دنیاست و موقع خطر بدون هیچ حراسی برای بهبود عملکرد ذهن وتصمیم گیری درست خودراخیس می‌کند البته مدیون هستید که فکر کنید از ترس خودشون رو خیس میکنند...

اما از اقتدار بریتانیای کبیر که بگذریم حضور سفیر یک کشور خارجی در تجمع اعتراضی نسبت به حکومت یک کشور آنهم درحالی که شعار های ساختار شکنانه وحتی ضد قهرمانان آن کشور داده می‌شود در هیچ نقطه ای ازین دنیا قابل قبول نیست

هیچ انسان آزاده و وطن پرستی نمی‌تواند در مقابل این خباثت سکوت کند.

این آقای سفیر در تجمعی که علیه ساختار فعلی کشور انجام شده بود چه میکرده؟

چرا عکس وفیلم تهیه کرده واقدام به تشنج آفرینی میکرده است؟

آیا کمترین سزای این تعرض آشکار به استقلال ملی ما غیر ازین است که آقای راب مک ایر باید از ایران اخراج شود؟

آیا در بین مسولین کشور ما غیرتمند وطن پرستی هست که این تعرض را پاسخ دهد؟

احتمالا نیست که تا الان خبری نشده است...

شاید به برجام و رابطه بسیار خوبمان با غرب آسیب می‌رسد که حتی یک بیانیه هم علیه این تعرض صادر نشده است...

به هر حال

ایران حق دارد مطابق بند یک از ماده 32 کنوانسیون وین که  تصریح می‌کند؛ «دولت میزبان می‌تواند در هر زمان به دولت فرستنده      (سفیر و کارکنان سفارت) اطلاع دهد که یکی از مأموران کنسولی را شخصی نامطلوب می‌داند یا هر یک از کارکنان دیگر کنسولی را غیر‌قابل قبول می‌شمارد. در این صورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد نظر را فرا خوانده یا به مأموریت او در آن پست کنسولی پایان می‌دهد».

اقای سفیر را شخص نامطلوب شناسایی کرده واورا اخراج کند

این کمترین کاری است که از دولت وبه ویژه وزارت امور خارجه انتظار داریم...

امروز درخواست هر آزاده ای در ایران اخراج سفیر خبیث دولت روباه پیر است.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار