پویش دانشجویی؛

سیل سلیمانی ها

بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان، گروه جهادی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام میکند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان، گروه جهادی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام میکند.


علی گرامی دوست مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان در این خصوص گفت: با توجه به وقوع سیل بی سابقه در استان سیستان و بلوچستان و وارد شدن خسارات فراوان به جان و مال مردم عزیز، بر آن شدیم سلیمانی وار به کمک مردم سیل زده بشتابیم. لذا از تمام دوستان دغدغه مند برای حضور در منطقه دعوت بعمل می آید.

گرامی دوست با اشاره به رسمی خاص در میان مردم سیستان و بلوچستان افزود: سیستان و بلوچستانی های نازنین رسمی دارند به نام "میار"؛ نوعی پیمان برادری؛ کافی است با هر گناه و خبط و خطایی به یکی شان بگویی: من میار توام. همین. اگر لازم باشد بچه اش را هم فدای تو میکند! در پناه اویی تا پای جان، قومی که اینگونه رفاقت و مردانگی بلد است، رنج میکشد اگر رفاقت نبیند.

ارسال نظر


captcha