یادداشت:

سیاه و سفید شوک بنزینی

آزاد سازی قیمت سوخت مصوبه مجلس مربوط به سالها قبل است که دولت های مختلف بنا به اقتضائات و مصلحت اندیشی های زمان خود از اجرای آن سرباز زده اند و دولت فعلی به این نتیجه رسیده است تعویق انداختن اجرای این مصوبه، به صلاح کشور نیست و عواقب و خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / آزاد سازی قیمت سوخت مصوبه مجلس مربوط به سالها قبل است که دولت های مختلف بنا به اقتضائات و مصلحت اندیشی های زمان خود از اجرای آن سرباز زده اند و دولت فعلی به این نتیجه رسیده است تعویق انداختن اجرای این مصوبه، به صلاح کشور نیست و عواقب و خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. بنا بر این هر گونه تصمیم در خصوص عملیاتی کردن طرح افزایش قیمت بنزین و نوع توزیع درآمد ناشی از آن در هر زمان، مستلزم رعایت نکات مهم زیر میباشد. 

 
سیاست های رسانه ای:
1- اصل این مصوبه مورد تایید نظام و یک تصمیم ملی است و باید مورد حمایت رسانه ای واقع شود لکن در اجرای آن اگر نارسایی هایی وجود داشت باید با زبان لین و با نیت همراهی و حل مشکلات مردم، از مجریان امر مطالبه صورت گیرد.
2- مزایای مستقیم و غیر مستقیم اجرای این مصوبه برای زندگی و معیشت مردم و به طور کلی برای کشور باید در قالب ها و بستر های رسانه ای متنوع برای مردم تشریح و تبیین گردد و همینطور می بایست خساراتی که به موجب عدم اجرای این مصوبه متوجه کشور خواهد بود احصا و تبیین شود.
3- باید فضای رسانه ای به گونه ای تنظیم گردد که این تصمیم حاصل یک فرآیند قانونی دانسته شود و هزینه های احتمالی آن در افکار عمومی متوجه مجلس و دولت باشد. در این راستا باید جلوی سواستفاده ضد انقلاب از هدایت هزینه ها به سمت رهبر انقلاب جلوگیری شود.
4-  این مصوبه نبایست دستاویزی برای گروکشی های سیاسی و انتقام گیری رسانه های جبهه انقلاب از دولت قرار گیرد.
 
5-  در صورت بروز هرگونه ناآرامی باید سیاست آرام سازی در دستور کار قرار گیرد و از انعکاس نارضایتی های کوچک نظیر درگیری در یک پمپ بنزین و امثالهم پرهیز شود تا این موضوعات ضریب رسانه ای پیدا نکند. از سوی دیگر اگر ورود عناصر بیگانه و ضد انقلاب به عرصه ناآرام سازی محرز شد باید با ذکر مصداق و کد افکار عمومی را از نیات پلید دشمن آگاه و نقشه های آنها را افشا نمود.
 
6- محورهای رسانه ای ایجابی در خصوص موضوع سهمیه بندی و آزاد سازی قیمت در دستور کار قرار گیرد:
 
🔹مقایسه قیمت بنزین در کشورهای همسایه و پیشرفته نسبت به قیمت بنزین در داخل
🔸نزدیک تر شدن به عدالت اجتماعی با اجرای این مصوبه (در شرایط کنونی طبقات بالای اجتماعی نسبت به طبقه محروم تر از یارانه سوخت بیشتری بهره می بردند)
🔹مصرف سرانه سوخت در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی است و با افزایش قیمت بخشی از آن کنترل خواهد شد و با کنترل مصرف سوخت بخشی از آلودگی هوا نیز مهار می‌شود.
🔸و...
♻️در شرایط فعلی منافع ملی بر منافع حزبی و منافع شخصی مقدم است. در شرایط حساس اقتصادی فعلی، از نوشتن و بازنشر تحلیل هایی که بوی بازی های سیاسی و سیاه نمایی دارد و بازنشر شایعات جداً صرف نظر فرمایید.
 
"معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی استان تهران"
 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار