نامه شورای تبیین بسیج_دانشجویی استان مازندران به فرماندهی انتظامی استان، به مناسبت ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی

درخواست تشکیل جلسه مطالبه گری با فرمانده انتظامی استان مازندران

پرداخن به مواردی که به فرهنگ عمومی خدشه وارد می نماید ازجمله: سگ گردانی، فروش مواد مخدر در اماکن عمومی، وضعیت نا بسامان فرهنگی در دریاکنار و...


ارسال نظر


captcha