برگزاری میان دوره طرح نخبه پروری شهید دیالمه با موضوع فن بیان و سخنوری

میان دوره نخبه پروری شهید دیالمه

میان دوره نخبه پروری شهید دیالمه در دانشگاه نوشیروانی بابل با جضور دانشجویان خواهر و برادر بسیجی برگزار شد


دوره نخبه پروری شهید دیالمه با ابتکار بسیج دانشجویی استان مازندران از سال  94 با هدف نخبه پروری سیاسی تا به امروز در حال برگزاری است .

امسال نیز در اویل مهر ماه یک دوره سه روزه با حضور دانشجویان خواهر و برادر بسیج در مرکز امامت ساری برگزار شد و پنجشنبه مورخ 98/8/9 در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میان دوره آن با موضع فن بیان و سخنوری با حضور استاد ساداتی کرمی در دو بخش،بخش اول به صورت نظری  و بخش دوم به صورت عملی برگزار گردید

ارسال نظر


captcha