برگزاری همایش کارگاهی تکنیک های افزایش قدرت فن بیان و سخنوری

همایش با هدف تقویت سطح مطالبه گری و سخنوری دانشجویان در کرسی های آزاد اندیشی و مجامع دانشجویی، توسط معاونت رشد و توانمندسازی ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران درتاریخ ۲ آبان ۹۸ در محل ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /همایش کارگاهی یک روزه تکنیک های افزایش قدرت فن بیان و سخنوری با تدریس جناب آقای دکتر عزیزی با هدف تقویت سطح مطالبه گری و سخنوری دانشجویان در کرسی های آزاد اندیشی و مجامع دانشجویی، توسط معاونت رشد و توانمندسازی ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران درتاریخ ۲ آبان ۹۸ در محل ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران برگزار شد که استقبال بیش از ۷۰ نفری دانشجویان را به همراه داشت.

---
---
---
---
---
در این کارگاه راهکارهای عملی ارتباط موفق بررسی شد که شامل سه شاخه ی ۱.فردمتکلم ۲.انواع مخاطب و ۳.انواع شیوه های ارتباطی است و همچنین به انواع آداب سخنوری و درنهایت بهترین نحوه ی ارتباطی برای کارِ روشنگریِ دانشجویی که شیوه ی محاوره ای است نیز پرداخته شد

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار