بانوان جهادگر در عرصه فرهنگی وآسیب های اجتماعی موفق ظاهر شده اند

صالحی با بیان اینکه حدود نیمی از گروه های جهادی را بانوان تشکیل می دهند گفت:گروه های جهادی بانوان در حوزه فرهنگی و اجتماعی موفق هستند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجوییخانم صالحی به عنوان مسئول جدید خواهران معاونت جهادی سازمان بسیج دانشجویی منصوب شد. «فاطمه صالحی» مسئول خواهران اسبق اردوهای جهادی دانشگاه تهران با بیان اینکه حدود نیمی از گروه های جهادی را بانوان تشکیل می دهند، در مصاحبه با پایگاه جهادگران گفت:گروه های جهادی بانوان در حوزه فرهنگی و اجتماعی موفق هستند.

 

جانشین معاونت جهادی سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: با توجه به این بیانیه، بانوان جهادگر به موضوع سبک زندگی نیز ورود یافته اند.

 

صالحی خاطرنشان کرد: همیشه فعالیت گروه های جهادی با فعالیت گروه های عمرانی و اغلب فعالیت مردان معرفی می شود اما باید بگوییم که گروه های جهادی بانوان نیز در امر خدمت رسانی به مناطق محروم فعال بودند.

 

وی با اشاره به فعالیت گروه های جهادی بانوان در حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: حدود نیمی از گروه های جهادی را بانوان تشکیل می دهند و جمعیت بانوان نسبت به آقایان جمعیت برابری است. باید بگوییم جمعیت بانوان جهادگر در حوزه فرهنگی و اجتماعی جمعیتی بالاتری از جهادگران مرد را به خود اختصاص داده است و در این حوزه موفق تر هستند. گروه های جهادی بانوان در عرصه اقتصادی نیز با راه اندازی کارگاه های قالیبافی و یا کارگاه های زود بازده اقتصادی توانسته اند موفقیت های خوبی کسب کنند و با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب همچنان فعالیت های فرهنگی در اولویت فعالیت بانوان جهادگر است.

 

جانشین معاون جهادی سازمان بسیج دانشجویی در مورد برنامه های آینده گروه های جهادی بانوان اظهار کرد: توانمندسازی گروه های جهادی بانوان از جمله اولویت های برنامه های بانوان جهادگر است. این موضوع با توجه به جامعه هدف جهادگران دنبال می شود.

 

صالحی خاطرنشان کرد: گروه های جهادی بانوان در تمام نقاط کشور حتی اطراف تهران فعالیت می کنند و  فعالیت آنها در طی سال به شکل مستمر و ادامه دار است.

 

وی در مورد فعالیت گروه های جهادی در اربعین نیز یادآور شد: گروه های جهادی به صورت خودجوش در کنار سایر اقشار جامعه به فعالیت می پردازند و خدمات مورد نیاز زائران را ارایه می دهند.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار