قیامِ صد روزه ها علیه یکدیگر!/یادداشتی از دانشجوی بسیجی محمد حسین حامدی


یادداشتی از دانشجوی بسیجی محمد حسین حامدی مسئول شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان برخوار

 
قیامِ صد روزه ها علیه یکدیگر!
 
 
 
فردی را می شناسم که زمانی به پشتوانه ی رأیِ ۲۴ میلیونی اش، سرمست از پیروزی بر رقبا، در رسانه ها ظاهر شد و وعده داد که کارها را ظرفِ ۱۰۰ روز راست و ریس میکند! 
قبضه ی "تیربار ۴۰ میلیمتری" را در دست گرفت و با نواختِ تیر ۳۷۵ تایی(!)، منتقدانش را به بادِ حمله گرفت که شما زبان دنیا را نمی دانید و از جایِ معلوم تغذیه می شوید و بزدلید و....!
خلاصه همه منتظر بودند تا بعد از تمام شدنِ ۱۰۰ روز، فرجی برسد و قفلِِ مشکلات با کلید تدبیر(!) گشوده گردد...؛ اما نشد! صد روز اول که هیچ، صد روز های بعد هم نه تنها فرجی نیامد، بلکه کار هرروز پیچیده تر شد.
 
 
فرد دومی را هم میشناسم که تازگی ها متصدی دستگاه قضایی شده؛ وعده ی ۱۰۰ روزه نداد، اما ظرفِ همین مدت کم، کارهایی کرده که بیا و ببین! رودربایستی هارا کنار گذاشته و با عزمی راسخ و سرعتی برق آسا، مشکلات مربوط به نظام قضایی کشور را با تیغه ی "کمباین کلاسِ ۷۸۰" درو می کند و به پیش می رود! 
از قضا می بینیم که بسیاری از این کارها را ظرفِ مدتی در حدود ۱۰۰ روز انجام داده!!!
نه وعده ی سرخرمنی داد و نه کسی را بزدل خطاب کرد؛ نه در خیابان ها دیوار کشید و‌ نه از چیزی مغرور شد؛ بلکه فقط وظیفه اش را شناخت و با کارِ خالصانه، کارها را راست و ریس کرد!
کار جهادی را الگویش و‌ خدمت به مردم را هدفش قرار داد و مشکل سازها را زیر پا گذاشت؛ قوانین دست و پا گیر را اصلاح کرد تا دوباره همه ی نگاه های امیدوار به سمت دستگاه قضا برگردد....
 
انگار در این مملکت، روز ها هم علیه یکدیگر صف آرایی می کنند...اولی می آید و با ۱۰۰ روز، وعده ی راست و ریس شدن کارها را می دهد ولی در عمل راه به جایی نمی برد؛ دومی اما بدون هیچ حرفی واقعا ظرفِ ۱۰۰ روز کارهارا راست و‌ ریس می کند!
و ما غرق در تعجب و تحیر، "قیامِ صد روزه ها علیه یکدیگر" را به نظاره می نشینیم!...

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار