فتح خرمشهر نشان دادخدا همه کاره است نه کدخدا.


پیام دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اصفهان به مناسب سالگرد آزادسازی غرورآفرین خرمشهر

بسمه تعالی
فتح خرمشهرفتح خاک نبود، فتح باب جدیدی هم در فنون متداول نظامی وهم در عرصه نگاه درست به حقایق عالم بود.
وقتی امام فرمود: « خرمشهررا خدا آزاد کرد» ،یا اشاره کردند: «من دست ‌بازوی این رزمندگان که دست خدا بالای آن است را می بوسم وبر این بوسه افتخار می کنم » می توان فراخنای جدیدی که در آن دوران گشوده شد را به نظاره نشست .
ما امروز به ادبیات سوم خرداد نیاز داریم و ادبیات های روزهای دیگر خرداد امتحان خود را پس دادند و مردود جامعه اند.
 
ادبیات مقاومت برای پشیمان کردن متجاوز .
ادبیات شهامت برای باز پس گیری خونین شهر .
ادبیات انسجام برای سیلی زدن به گوش بدخواه دون صفت.
این ادبیات است که می تواند در برجام حقوق ملی را استیفا کند.
ما بایددر عرصه هایی  که دشمن زیاده خواهی کرد او را پشیمان کنیم، باید دوباره ثروت هسته ای خود را بازسازی کنیم .
اف بر تفکری که تصور می کند با ساخت و پاخت با کدخدا می توان از حریم ملی دفاع کرد .
فتح خرمشهر نشان دادخدا همه کاره است نه کدخدا.
درود بر شهدابویژه شهدای فتح خرمشهر و ‌سلام بر دلاورمردان همیشه پیروز.
 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار