یادداشت/ امینی

اهمیت جایگاه وکارکرد معلم در نگاه مقام معظم رهبری


یادداشت/ امینی، مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان(شهید باهنر) استان اصفهان:هر ساله شاهد دیدگاه مترقى رهبرى فرزانه در خصوص قشر رفیع و عظیم الشان فرهنگى در دیدار اردیبهشت ماه ایشان با خانواده بزرگ فرهنگیان و معلمان هستیم  که نقشه راه را تبیین و ملزومات مسیر را به ناخدایان عرصه تعلیم و تربیت مینماید تا تاریخ مان را به وجود انسان هایى والا متبلور سازد و رسالت انبیا و اولیاى خداوند متعال را تدوام بخشد و تمدن نوینى را رقم زند که در رأس آن ،معلمان به عنوان زمینه سازان این تمدن عظیم قرار گرفته اند. 

 
اهمیت جایگاه وکارکرد معلم آنجا بیش از پیش مشخص میگردد که با وجود کم توجهى هاى مسئولین ، مقام معظم رهبرى براى معلم جایگاهى والا قائل و پایه ریزان تمدن نوین خطابشان میکنند که بارى سنگین و ماموریت بزرگى است که در کم تر جایى مانند آموزش و پرورش میتوان به آن پرداخت . 
درتکریم این قشر شریف و محترم بیانات رفیع رهبرى باید بیش از پیش در دستور کار مسئولین قرار گیرد همچنین باید به جاى دید هزینه اى، با دید سرمایه اى به آموزش و پرورش عنایت ویژه اى شود و این مهم حاصل نمیشود مگر با گفتمانى که بسیارى از مشکلات و مسائل را ناشى از کوتاهى ها نسبت به آموزش و پرورش میداند  و هرچه پیشرفت حاصل شده است را از توجهات به آن دانسته و در صدد احیاى این وزارت با رویکرد تحولى برمى آید. 
 
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تأکید ویژه به دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز ثقل آموزش و پرورش کشور داشتند افزود: دیدار تاریخى سال گذشته رهبرى در دانشگاه فرهنگیان درتکریم جایگاه معلم پرور فرهنگیان حجت را بر همگان در مورد ضرورت و اهمیت این دانشگاه تمام کرد. 
امسال نیز این نگاه ویژه ،در افزایش کمى و کیفى دانشگاه فرهنگیان بیان شده وبه تربیت معلمانى با خصوصیات دینى و انقلابى 
اشاره شد. 
 
وى افزود :یکى از مصادیق موثر در محقق شدن بیانیه گام دوم با توجه به آنچه که از نص بیانیه و بیانات امسال رهبرى در جمع فرهنگیان و معلمان برداشت میشود ؛ قشر فرهنگى از جمله دانشجومعلمان هستند و از این حیث نیز ازجایگاهى والا و بى بدیل برخوردار اند که با تاکید معظم له به جوانان در این بیانیه در راستاى تمدن سازى و ماموریت ویژه معلمین به عنوان پایه ریزان تمدنى نوین وبعنوان هویت سازان فرهنگى قابل انطباق و لازم الاجرا است. 
 
مسئله ى بعدى سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مقام معظم رهبرى بیانات و تاکیدات جدى و مهمى در رابطه با آن در سال هاى اخیر داشتند .
اما متاسفانه با وجود اهمیت این سند که چشم انداز آموزش و پرورش را مینماید وقرار است آموزش و پرورش را به سرمنزلى که مدنظر است برساند و لزوم محقق شدن آن، شاهد بى مهرى هاو کوتاهى مسئولین ذیربط به آن بوده ایم که اوج مظلومیت آن، ورود جریان انحرافى سند توسعه پایدار 2030 در نظام آموزش و پرورش بود که مناسبات آن با فرهنگ و هویت ملى را زیرسوال برده و تربیت فرزندان این مرزو بوم با محتواى بیگانه و به تعبیر رهبرى فلسفه زندگى غربى را در دستور کار قرار داده بود در حالى که سند ملى تحول در این خصوص وجود داشت. 
در واقع میخواستند بدون کار روى سند تحول بدون هیچ توجهى ،سند وارداتى 2030 را وارد عرصه تعلیم وتربیت کشور کنند که این ضربه مهلک به استقلال فرهنگى کشور با بیان صریح معظم له پیرامون سند مذکور و انتقادات جنبش دانشجویى و فرهیختگان خنثى شد.  
 
کنون پس از گذشت شش سال از تصویب سندتحول همت و عزم جدى در بخش هایى براى اجراى آن وجود ندارد. البته وزیر محترم زمینه هاى اولیه اجرا را فراهم کرده اند ولى کافى و قابل قبول نیست.
مقام معظم رهبرى امسال نیز در برابر گزارش وزیر مبنى بر ابلاغ سند در آموزش و پرورش، آن را کافى ندانسته و در تسریع این مهم اذعان داشتند "که جورى باید عمل شود که بدنه آموزش و پرورش آن را بخوانند ، بنیوشد ، بفهمد که چه کار بناست در آموزش و پرورش صورت پذیرد." و محقق شدن آن را مستلزم روحیه انقلابى دانستند .

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار