مراسم تودیع معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

مراسم تودیع معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران با حضور ریاست دانشگاه دکتر ابطحی و مسئول ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ های قاسمی برگذار شد در این مراسم از زحمات برادر اسعدی تقدیر به عمل آمد و برادر تولیده به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی این دانشگاه معرفی گردیدارسال نظر


captcha