در راستای خدمت رسانی به مردم مناطق محروم استان خراسان جنوبی؛

اعزام 30 دانشجو از دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و جهاد دانشگاهی بیرجند به مناطق محروم

حدود 30 نفر از خواهران دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و جهاددانشگاهی بیرجند در قالب دو گروه به روستاهای پردان و بقال در شهرستان زیر کوه جهت خدمت رسانی به مردم اعزام خواهند شد.


پایگاه خبری بسیج دانشجویی /صمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی از بیرجند،اظهار داشت: گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و جهاد دانشگاهی بیرجند چهارشنبه  28 تیرماه جهت خدمت رسانی  به مناطق محروم اعزام خواهند شد.

وی اف